ผลการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1...
Super User
Template (ตรี) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด Template (...
Super User
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ...
Super User
TQF 3 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ดูรา...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ดูรายชื...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ดูรายชื่อ) ...
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Co...

 

                

      งานบริการอาจารย์และนักศึกษา                       งานบริการหลักสูตร                                     งานประกันคุณภาพ  

 

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องประชุมไพลิน
ชมภาพ ...
งานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารบริการวิชาการ (ตึกดินสอ) โดยมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพร โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ชมภาพ ...
งานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรำลึกฯ 3 ธันวาคม 2556 ณ อาคารตึกดินสอ
ชมภาพ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56
ชมภาพ ...