ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตร...
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  มารายงานตัวเพื่อเข้าท...
Super User
Template (ตรี) ยกร่าง และ วิพากษ์ อ่านรายละเอียด Template (...
Super User
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ...
Super User
TQF 3 แก้ไขล่าสุด 26 ก.ค. 2559 อ่านรายละเอียด...
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561   1. ภาคปกติ TCAS 61  รอบที่ 1/1 Portfolio (ปิดรับสมัครแล้ว)  ++ ประกาศรับสมัคร  (อ่านรายละเอียด) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (30 พ.ย. 60) ++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (7 ธ.ค. 60) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (22 ธ.ค. 60)     ----------------------------------------------------------------------------------------- รอบที่ 1/2 Portfolio (ปิดรับสมัครแล้ว)  ++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (28 ก.พ. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพิ่มเติม (5 มี.ค. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (8 มี.ค.61) ++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (14 มี.ค. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (26 มี.ค. 61)   ----------------------------------------------------------------------------------------- รอบที่ 2 โควตา (ปิดรับสมัครแล้ว)  ++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  (11 เม.ย. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (25 เม.ย. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   (8 พ.ค. 61) ++ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติม (10 พ.ค. 61) ++ กรอกใบรายงานตัว (10 - 18 พ.ค.61)   ----------------------------------------------------------------------------------------- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  (9-13 พ.ค.61)  ++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด) ++ กรอกใบสมัคร (เข้าเว็บไซต์ ทปอ.) ++ กรอกใบรายงานตัว (ยังไม่เปิดระบบ)   ----------------------------------------------------------------------------------------- รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (1 พ.ค. – 8 ก.ค.61)  ++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด) ++ กรอกใบรายงานตัว (ยังไม่เปิดระบบ)     ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. ภาคพิเศษ กศ.บป. (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 8 ก.ค. 61 โดยผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษา ภาคพิเศษ กศ.บป. ต้องมาสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการสมัครออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-534068 ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ++ ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียด)  
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ดูรา...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ดูรายชื...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ดูรายชื่อ) ...
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Co...

 

                

      งานบริการอาจารย์และนักศึกษา                       งานบริการหลักสูตร                                     งานประกันคุณภาพ  

 

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ 18 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องประชุมไพลิน
ชมภาพ ...
งานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารบริการวิชาการ (ตึกดินสอ) โดยมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพร โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ชมภาพ ...
งานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรำลึกฯ 3 ธันวาคม 2556 ณ อาคารตึกดินสอ
ชมภาพ ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 23-25 ต.ค. 56
ชมภาพ ...