ผู้บริหาร

 

                                                       0monsawan    


  

                 16mataneeya  18nipon 

 

   

                 1sutasinee 

 

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร

newsture

งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

2poranan

 

 

         3suraksa   4sasitron                          

                                                

  

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

 

16tanawan

 

 

         6warunee            8ratchanee      

 

 

          7tiprat            9siriwimon                

 

 

          10kanda     

 

งานบริการการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา

 

11darun

 

 

                           13wasana    12komsan              

 

                            14papon