รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (คลิกดูรายชื่อ)
หมายเหตุ 1.รับใบรายงานผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

            2.รับใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามขั้นตอนโดนเข้าเว็บ reg.kru.ac.thfinishdate