ปฏิทินการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคปกติ

office calendar

 

   ปฎิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ปีการศึกษา 2561 new 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
1.สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู) ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 
(อ่านรายละเอียด) 

 

2.ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อ่านรายละเอียด) 29 มิ.ย. 2561

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2561new

1.ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(สายครู)(อ่านรายละเอียด) 21 ก.ย. 61

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 • ปีการศึกษา 2560 

   

  ภาคฤดูร้อน 2560  (ประกาศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561) 

   

  -ปฎิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (อ่านรายละเอียด)

   

   

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 • -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) (อ่านรายละเอียด)
 • -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (อ่านรายละเอียด) 

 

  

 • ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 • -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู)(แก้ไข) (อ่านรายละเอียด)

-ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (อ่านรายละเอียด) 
-ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ฉบับปรับปรุง) (อ่านรายละเอียด) 

 

---------------------------------------------------------------

 • ปีการศึกษา 2559
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • -ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) อ่านรายละเอียด 

 -ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 อ่านรายละเอียด  

-ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ อ่านรายละเอียด 

 • ภาคการศึกษาที่ 2/2559

-ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559(สายครู) อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559 อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2559 (ฉบับปรับปรุง) อ่านรายละเอียด

ภาคฤดูร้อน

-ปฎิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 อ่านรายละเอียด

---------------------------------------------------------------

 •  
 •  
 • ปีการศึกษา 2555

-ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2558 อ่านรายละเอียด 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ให้การศึกษาฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี