ปฎิทินการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.

 

 

 office calendar 

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 อ่านรายละเอียด

-------------------------------------------------------

 

  • ปีการศึกษา 2557

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เข้าก่อนปีการศึกษา 2557) อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เข้าก่อนปีการศึกษา 2557) ฉบับแก้ไข อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เข้าปีการศึกษา 2557)อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เข้าปีการศึกษา 2557) ฉบับปรับปรุง อ่านรายละเอียด

 

 ---------------------------------------------------------

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 และ 1/2558 อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 และ 2/2558 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2557-2558) อ่านรายละเอียด

-ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และ 3/2558 อ่านรายละเอียด 

-ปฏิทินการศึกษา 3/58 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. **(อ่านรายละเอียด)**

----------------------------------------------------------

 

 

 

office calendarปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ศูนย์ให้การศึกษา ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

office calendar 

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ศูนย์ให้การศึกษา ฯ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์