สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2562

 


 

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 

- การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โดยรับตรง  (่อ่านรายละเอียด)

 

- การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โดยระบบ TCAS (่อ่านรายละเอียด)