เมนู

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  งานบริการ
  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
 • ภาพกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • KM
 • แบบสอบถาม

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

  ska

   

  sms

   

  kpr

     

  estudent2

   

  data

   

  TQF

  ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

  ระดับ มากที่สุด - 25%
  ระดับ มาก - 50%
  ระดับ ปานกลาง - 18.8%
  ระดับ พอใช้ - 6.3%
  ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

  Total votes: 16

  ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
  ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
  ข่าววิชาการ - 46.2%
  อื่นๆ - 15.4%

  Total votes: 13
  Up

  เอกสารประกอบการประชุม คปม ปี 2560

  ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ครั้ังที่ 2/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  วาระพิเศษ วันที่ 14 มีนาคม 2560
  ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560
  ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
  ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560
   
   
  Powered by Phoca Download