เมนู

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  งานบริการ
  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
 • ภาพกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • KM
 • แบบสอบถาม

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

  ska

   

  sms

   

  kpr

     

  estudent2

   

  data

   

  TQF

  ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

  ระดับ มากที่สุด - 25%
  ระดับ มาก - 50%
  ระดับ ปานกลาง - 18.8%
  ระดับ พอใช้ - 6.3%
  ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

  Total votes: 16

  ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
  ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
  ข่าววิชาการ - 46.2%
  อื่นๆ - 15.4%

  Total votes: 13
  Up

  เอกสารประกอบการประชุม สวท.

  svt_f (0)
  ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 9 มีนาคม 2555
  ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
  ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 28 กันยายน 2555
  ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
  ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
  ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 27 สิงหาคม 2555
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
   
   
  Powered by Phoca Download