เมนู

 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับหน่วยงาน
  งานบริการ
  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
  ดาวน์โหลด
 • ภาพกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม
 • ติดต่อเรา
 • KM
 • แบบสอบถาม

  ลิงค์ที่น่าสนใจ

  ska

   

  sms

   

  kpr

     

  estudent2

   

  data

   

  TQF

  ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ สวท.

  ระดับ มากที่สุด - 25%
  ระดับ มาก - 50%
  ระดับ ปานกลาง - 18.8%
  ระดับ พอใช้ - 6.3%
  ระดับ ควรปรับปรุง - 0%

  Total votes: 16

  ท่านต้องการทราบข่าวสารด้านใดมากที่สุดจาก สวท.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - 30.8%
  ข่าวอบรม/สัมนา - 7.7%
  ข่าววิชาการ - 46.2%
  อื่นๆ - 15.4%

  Total votes: 13
  Up

  คำร้อง สวท สำหรับคณะ/ศูนย์ให้การศึกษา

  คำร้องขอลาพักการเรียน/ขอรักษาสภาพ/ขอกลับคืนสภาพ
  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา (W)
  คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค/ขอสอบปลายภาค
  ใบลา
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ข้อบังคับกำหนด
  คำร้องขอถอนวิชา/ขอเพิ่มวิชา/ขอซ่อม F
  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
  คำร้องขอเปิดวิชา
  คำร้องขอขยายกลุ่มเรียนพิเศษ
  คำร้องคณะ ขอเปิด(เฉพาะปกติฤดูร้อน)
   
   
  Powered by Phoca Download