ภาพกิจกรรม

 05 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ศึกษาดูงาน

 04 เม.ย. 60 รับรายงานตัวนักศึกษา ปี 2560 ระยะที่ 1

 31 มี.ค. 60 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 39 

 25 มี.ค. 60 การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกภาคปกติ ประเภทรับตรงปีการศึกษา 2560

 04 มี.ค. 60 รับรายงานตัว โควต้า ทุนเพชรฯ

10 ก.พ. 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Acurlo IV-A Philipines 

 03 ก.พ. 60 สวัสดีปีใหม่ 2560

28 ม.ค. 60 สอบสัมภาษณ์ประเภท โควต้าและการให้ทุนโครงการเพชรฯ

 

 31 ธ.ค. 59 ทำบุญเลี้ยงเพลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 01 ธ.ค. 59 จองรายวิชาออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2559 

 21 ต.ค. 59 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในนวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

 10 ส.ค. 59 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 23 ก.ค. 59 รับรายงานตัวภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. 2559 

 15 ก.ค. 59 การวิพากษ์รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 17 มิ.ย. 59 สอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัว Addmisstion 2559

 15 มิ.ย. 59 วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 14 มิ.ย. 59 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 8-10 มิ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความพร้อมและทำแผนปฏิบัติการสู่อาเซียน

 4 เม.ย. 59 ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน 

 27 เม.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

 27 เม.ย. 59 การสอบวัดแววครู รายวิชาเฉพาะสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

 20 เม.ย. 59 งานสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร 2559